Grupa 2 - Żółwiki

Jesteśmy grupą Żółwików. Bardzo lubimy różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej, jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczymy się zasad zgodnego współżycia w grupie. Staramy się być samodzielni oraz koleżeńscy. Z chęcią uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubimy zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy nasz dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami. Dzięki czemu uśmiech nie znika z naszych twarzy.