Program - Lepszy niż w telewizji

Program dydaktyczno-wychowawczy realizowany w AKADEMII MALUCHA

OPIS ZAJĘĆ

 • MUZYKALNY PONIEDZIAŁEK Muzyka jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka. Zajęcia umuzykalniające, jak mało które przyczyniają się do rozwoju dziecka, ponieważ posiadają znaczenie nie tylko kształcące, ale także wychowawcze i zdrowotne.  W ciągu całego dnia muzyka jest przede wszystkim tłem wszelkich działań i odpoczynku.  Najdłużej jednak pozostanie w dziecku, jeśli ją przeżyje, dlatego organizujemy zabawy, które uczą aktywnie słuchać muzyki, umożliwiają poznanie brzmienia instrumentów. Śpiewamy piosenki o tematyce bliskiej dzieciom.

  "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"

 • SPORTOWY WTOREK Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym postawę ciała. W naszej placówce zajęcia ruchowe są obecne pod wieloma postaciami: ćwiczenia gimnastyczne w formie zabaw naśladowczych i orientacyjno - porządkowych, opowieści ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce. 
  "Życie polega na ruchu i ruch jest jego istotą"
 • GADATLIWA ŚRODA Dziecko poznaje świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność mówienia pozwala mu wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia i uczucia. Mowę rozwijamy poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy, opowiadania i zabawy logopedyczne, poznawanie słownictwa dotyczącego otoczenia bliższego i dalszego oraz czynności wykonywanych na co dzień. W tym dniu dzieci również pracują w swoich podręcznikach.
  "Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"
 • ARTYSTYCZNY CZWARTEK Celem wychowania plastycznego jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania. W tym dniu dzieci za pomocą różnorodnych materiałów (m.in. plasteliny, farb, bibuły, skrawków materiałów) i narzędzi plastycznych (m.in. pędzli, gąbek, pieczątek) oraz technik (m.in. malowania, rysowania, lepienia, wydzieranki, stemplowanie) pobudzają swoją wyobraźnię i wyzwalają kreatywność, doskonalą sprawność dłoni i zdolności manualne.
  "Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić..."
 • ODKRYWCZY PIĄTEK Przychodzi taka chwila w życiu Malucha, gdy odkrywa w sobie pasję niestrudzonego badacza. Ciekawość świata jest naturalną cechą dziecka: wszystko chce sprawdzić, wszędzie zajrzeć, wejść, spróbować. Chce wiedzieć jak? Dlaczego? Po co? W tym dniu chcemy zaspokoić potrzebę ciekawość dziecka, ale także wzbogacać jego wiedzę o świecie ludzi, roślin i zwierząt, o zjawiskach przyrodniczych. Zajęcia te prowadzimy poprzez obserwacje, dotyk, smak, słuch. Dzięki tym zmysłom dzieci odkrywać mogą tajemnice przyrody.
  "Jakie to wszystko ciekawe!"

Nasze główne założenia dydaktyczne:

 • Zajęcia plastyczne - Każde dziecko jest tutaj artystą, dlatego chcemy mu dać jak najszerszą gamę materiałów i możliwości wykonywania dzieł plastycznych. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne farby, masę solną, plastelinę, masę papierową, skrawki materiałów, koraliki, guziki, folie, drewienka, liście, muszelki i inne "dary natury", a także przedmioty uznane za odpadki domowe np.: rolki po papierze, korki, plastikowe pojemniczki itp. Planujemy udział w ogłaszanych konkursach plastycznych.
 • Rytmika - Zajęcia rytmiczno-muzyczne są naturalną formą ekspresji dziecka, ponieważ składają się na nie: ćwiczenia i zabawy ruchowe, słuchanie i śpiewanie piosenek, ćwiczenia słuchowe, próby gry na prostych instrumentach typu: grzechotki oraz instrumenty perkusyjne. Celem rytmiki jest kształcenie estetyki ruchów oraz harmonijny rozwój fizyczny.
 • Zabawy z matematyką - Celem zajęć jest nauczenie dzieci wnioskowania, kojarzenia, pojęć dotyczących: kształtów, ilości, wielkości, cyfr.
 • Zajęcia teatralne - Wraz z dziećmi podejmować będziemy próby przedsięwzięć artystycznych związanych z cyklem różnorodnych wydarzeń np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, a także zupełnie osobnych krótkich przedstawień. Dzięki takim występom kształtuje się u dzieci śmiałość, ekspresja, samodzielność. Dzięki zabawie poprzez naukę krótkich tekstów kształtuje się umiejętność zapamiętywania.
 • Bajkoczytanie - Dzieci zapamiętują bajkę i uczą się samodzielnie ją opowiadać, uczą się słuchania, koncentracji uwagi. Zajęcia uzupełniane są zagadkami związanymi z poznaną opowieścią.
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (odwiedziny u strażaków, w piekarni, zapraszamy policjantów, żołnierzy, aktorów, kominiarzy). Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje rodziców.
 • Zajęcia przyrodnicze - poznawanie gatunków drzew, zwierząt, pór roku, zjawisk atmosferycznych.
 • Zabawy rozwijające integrację społeczną i inteligencję emocjonalną.
Content